Çek Proton Tedavi Merkezi Hakkında - TEDAVİ ENDİKASYONLARI

TEDAVİ ENDİKASYONLARI

Yüksek Etkilidir . Güzel neticeler verir. Minimal yan etkileri vardır. Tedavi süresince alışılmış yaşam biçimi sürer.

 

 Fiziksel ve biyolojik özellikleri ile radyobiyolojik etkinliği karşılaştırıldığında proton terapi metodu esas itibarıyla ileri derece olmayan lokal tümörler ve konvansiyonel foton ışınları ile tedaviye edilen tümörlerinde avantajlıdır, ve çevrede bulunan sağlıklı dokular daha hassas radyasyona maruz kalırlar. Bazı indikasyonlarda fotonlar çok belirgin avantajlara sahiptir. Bunlar malign tümörler, omurga yakınlarındaki tümörler, kafa kaidesi tümörleri, prostat tümörleri, kafa ve boyun tümörleri ve akciğer tümörleridir. Ayrık ve primer indikasyon grubu çocuklarda görülen katı (solid) tümörlerdir. Çocuklarda konvansiyonel radyasyon terapisinin uygulanması son derce istenmeyen yan etkileri beraberinde getirebilir, özelikle vücudun büyümesi döneminde (büyüme bozuklukları, solunum bozuklukları)

Belirtmekte fayda var ki, uygulama dozu yükseldikçe artan seçicilik avantajı daha geniş endikasyon spektrumunda potansiyel fayda sağlayabilir. Proton Terapide endikasyon spektrumunun genişlemesi gelecekte zor tedavi edilen akciğer tümörleri, pankreas tümörleri ve beyin tümörleri için alınan sonuçların iyileşmesini sağlayacaktır.

Protonların Avantajları Kanıtlanmıştır

Aşağıdaki özette konvansiyonel foton radyasyonu seçilmiş tümör lokasyonlarında sağlıklı dokulara kalıcı hasar verebilen genellikle erken ve geç yan etkiler göstermektedir. Proton ışınlarının bu tip indikasyonlarda avantajları dünya çapında yıllarca süren klinik çalışmalarda elde edilen tecrübe ile doğrulanmıştır. Belirli bir tip tümör için proton tedavisinin uygunluğu ve bu yöndeki tavsiyeler her zaman tümörün ve hastanın genel durumunun multidisipliner uzman ekibi (sağlık kurulu) tarafından araştırılmasına bağlıdır.

Konvensiyonel radyoterapiye nazaran, proton tedavisi aşağıda belirtilenlerin tedavisinde daha etkilidir:

Çocuklarda görülen tümörler – Pediatrik hastalarda gelişim bozuklukları riskini azaltır
Göz tümörleri – Göz sağlığını ve görme kalitesini arttırır
Beyin tümörleri – Beyinde hayati önem taşıyan yapılarda hassas tedavi sağlar
Kafatası ve boyun tümörleri – Hissetme ve yutma fonksiyonlarını korur
Akciğer tümörleri – Akciğer fonksiyonlarını ve nefes almayı korur
Pankreas tümörleri - Yeni tedavi olanakları ve pozitif sonuçlar sunar
Prostat karsinomu – Cinsel iktidarsızlık ve idrar kaçırma % 50 azalmaktadır
Lenfoma – Genç hastalarda tümör yenileme olasılığını azatmaktadır

 


Tel: +420 222 999 000

İngilizce sorular: info@ptc.cz

Daha fazla: en.ptc.cz